Rasa, Gints: Pēc manis : [dzeja] / Gints Rasa. - [Ogre : b.i.], 2001 (Ogre : SIA "Tipogr. Ogrē"). - 97 lpp.

... un apskatāms arī pirmais un pēdējais vāks


Man drīkst arī uzrakstīt